Merrill Dunlop
Dịch lời của M. Dunlop

Câu 1

[G]Jê-sus ý [D7]nghĩa cuộc đời tôi sống,

Jê-sus tất [G]cả cho tôi mãi [G7]mãi.

Tôi sẽ nhận [C]được một nơi [Cm]trước [G]ngai,

Chúa sẽ đưa [A7]tôi vào

nơi thánh [D7]kia lúc xong công [Em]việc.

[G]Jê-sus ý [D7]nghĩa cuộc đời tôi sống,

Jê-sus tất [G]cả cho tôi mãi [G7]mãi.

Rồi [C]tôi lên [Ebdim]nơi vinh [G]hiển,

vì Jê-sus Christ [Am7]chính lẽ sống [D7]đời [G]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập