Leona Von Brethorst
Dịch lời của L.V. Brethorst

Câu 1

1.Lòng tôi [D]hân hoan ca [G]hát,

nếm biết [D]ơn cao sâu nơi Ngài.

Lòng tôi [D]luôn vui tươi [G]cất tiếng [A7]ca,

Ngày hôm [D]nay Cha mang

vui [G]thỏa đến với [D]tâm linh [Bm]này.

Thật [Em]Chúa đã đến đem [A7]an vui cho đời [D]tôi.

Điệp khúc 1

[D]1.Tâm tôi luôn vui [G]thỏa, [D]tâm tôi ca ngợi [Bm]Ngài,

Tôi [Em7]sẽ mãi mãi vui [A7]tươi trong tình yêu [D]thương [A]chan [D]chứa.

[D]Tâm tôi luôn vui [G]thỏa, [D]tâm tôi ca ngợi [Bm]Ngài,

Tôi... [Em7]...sẽ mãi mãi vui [A7]tươi trong Jê-sus [D]thôi.

Câu 2

2.Vào nhà [D]Cha, tôi ca [G]hát

với trái [D]tim ghi sâu ơn hồng.

Vào nhà [D]Cha, tôi ca [G]hát chúc [A7]tôn.

Lòng hân [D]hoan vui tươi

do [G]Chúa xuống phước [D]thiêng năng [Bm]quyền.

Ơn [Em]Chúa đến với tâm [A7]tôi nay luôn bình [D]yên.

Điệp khúc 2

[D]Tâm tôi luôn vui [G]thỏa, [D]tâm tôi ca ngợi [Bm]Ngài,

Tôi... [Em7]Chúa nắm chắc nên [A7]tôi không còn lo [D]âu [A]xao [D]xuyến.

[D]Vui trong cơn đau [G]đớn, [D]vui trong khi nhọc [Bm]nhằn,

Tay... [Em7]...Chúa nắm chắc tôi, [A7]ôi nỗi vui nào [D]hơn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập