Franz Joseph Haylen, 1797
Dịch lời của John Newton, 1779

Câu 1

[F]1.Nầy Si-[Dm]ôn, thành [Gm]Chúa muôn [C7]đời [F]ơi!

[Bb]Biết bao [F]giai thoại [G7]luận về [C7]ngươi;

[F]Thật do [Dm]Chúa thành [Gm]tín đã [C7]dựng [F]xây

[Bb]Chốn ngươi [F]nên nhà [G7]Ngài ngự [C]đây;

[C7]Ngươi đứng trên nền [F]Đá sống vô hình,

[Am]Quyết không [Dm]gì làm [G7]cho rung [C]rinh,

[Bb]Vách cứu [F]rỗi bao [Gm]phủ ngươi [F]muôn thu,

[C]Nhà ngươi [Am]mỉm môi [F]cười [C7]kẻ [F]thù.

Câu 2

[F]2.Kìa,[Dm]số sông [Gm]sống luôn [C7]từ [F]nơi

[Bb]Suối yêu [F]thương đêm [G7]ngày trào [C7]sôi,

[F]Làm cho [Dm]mỗi con [Gm]cái ngươi [C7]bình [F]an,

[Bb]Hết khát [F]khao, không [G7]còn thở [C]than;

[C7]Khi đứng bên dòng [F]nước sống tuôn tràn.

[Am]Có ai [Dm]còn buồn [G7]lo than [C]van?

[Bb]Chúa, Đấng [F]ban ân [Gm]điển không [F]thay dời,

[C]Ngài muôn [Am]thuở, ơn [F]còn [C7]muôn [F]đời.

Câu 3

[F]3.Kìa, trên [Dm]mỗi nhà [Gm]ở trong [C7]thành [F]đây,

[Bb]Có lửa [F]mây bao [G7]bọc lạ [C7]thay!

[F]Lòa vinh [Dm]hiển[Gm]chở che [C7]bầy [F]con,

[Bb]Chứng tỏ [F]Giê-hô-[G7]va gần [C]luôn;

[C7]Giê-hô-va là [F]ánh lửa đêm trường,

[Am]Bóng bao [Dm]trùm ngày [G7]ngươi an [C]khương,

[Bb]Bánh ma-[F]na ban [Gm]xuống nuôi [F]ngươi hoài,

[C]Hồi ngươi [Am]vững tin [F]cầu [C7]khẩn [F]Ngài.

Câu 4

[F]4.Lạy Giê-[Dm]hô-va [Gm]nếu tôi [C7]được [F]ơn,

[Bb]Chép tên [F]tôi dân [G7]thành Si-[C7]ôn,

[F]Dầu nhân [Dm]thế nhạo [Gm]báng, chê [C7]cười [F]tôi,

[Bb]Quyết khoe [F]khoang trong [G7]Jê-sus [C]thôi;

[C7]Vui thú trên đời [F]chóng phai mau tàn,

[Am]Phú vinh [Dm]dường bèo [G7]dạt mây [C]tan

[Bb]Các thú [F]vui châu [Gm]báu muôn [F]năm còn,

[C]Được hưởng [Am]chỉ dân [F]thành [C7]Si-[F]ôn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập