Trương Văn Xê

Câu 1

1.Đời cô lữ khiến tâm tư ưu sầu,

hay lo buồn vấn vương lòng anh?

Mời anh đến với tôi theo -sus;

bao ưu phiền, khó khăn tan liền.

Điệp khúc

Chính Chúa giúp đời anh sống an bình,

Ngài dắt đưa trên đường ơn phước.

Ước mong chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài ban niềm vui hạnh phúc.

Anh hỡi! Hãy đến mau theo Ngài.

Câu 2

2.Nợ ân điển Chúa ban cho nhân loại,

nên tim Ngài vỡ tan vì anh.

Thập tự giá Chúa chan hòa huyết đào,

cứu muôn người thoát ly ma quyền.

Điệp khúc

Chính Chúa giúp đời anh sống an bình,

Ngài dắt đưa trên đường ơn phước.

Ước mong chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài ban niềm vui hạnh phúc.

Anh hỡi! Hãy đến mau theo Ngài.

Câu 3

3.Ngày xưa có lúc tôi hay u buồn

khi chưa tìm thấy con đường ngay.

Nhờ ơn Chúa cứu tôi về với Ngài,

nay trọn đời sống trong vui mừng.

Điệp khúc

Chính Chúa giúp đời anh sống an bình,

Ngài dắt đưa trên đường ơn phước.

Ước mong chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài ban niềm vui hạnh phúc.

Anh hỡi! Hãy đến mau theo Ngài.

Mới truy cập