Trương Văn Xê

Câu 1

[G]1.Đời cô lữ khiến tâm tư [Am]ưu [Am7]sầu,

[D7]hay lo buồn vấn vương lòng [G]anh?

[G]Mời anh đến với tôi theo [Am]Jê-[Am7]sus;

[D7]bao ưu phiền, khó khăn tan [G]liền.

Điệp khúc

[C]Chính Chúa giúp đời [Cm]anh sống [G]an bình,

[D]Ngài dắt [A7]đưa trên đường ơn [D]phước.

Ước mong [G]chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài [Am]ban niềm [E7]vui hạnh [Am]phúc.

[G]Anh hỡi! [D7]Hãy đến mau theo [G]Ngài.

Câu 2

[G]2.Nợ ân điển Chúa ban cho [Am]nhân [Am7]loại,

[D7]nên tim Ngài vỡ tan vì [G]anh.

[G]Thập tự giá Chúa chan hòa [Am]huyết [Am7]đào,

[D7]cứu muôn người thoát ly ma [G]quyền.

Điệp khúc

[C]Chính Chúa giúp đời [Cm]anh sống [G]an bình,

[D]Ngài dắt [A7]đưa trên đường ơn [D]phước.

Ước mong [G]chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài [Am]ban niềm [E7]vui hạnh [Am]phúc.

[G]Anh hỡi! [D7]Hãy đến mau theo [G]Ngài.

Câu 3

[G]3.Ngày xưa có lúc tôi hay [Am]u [Am7]buồn

[D7]khi chưa tìm thấy con đường [G]ngay.

[G]Nhờ ơn Chúa cứu tôi về [Am]với [Am7]Ngài,

[D7]nay trọn đời sống trong vui [G]mừng.

Điệp khúc

[C]Chính Chúa giúp đời [Cm]anh sống [G]an bình,

[D]Ngài dắt [A7]đưa trên đường ơn [D]phước.

Ước mong [G]chi Chúa cho thỏa lòng,

nhờ Ngài [Am]ban niềm [E7]vui hạnh [Am]phúc.

[G]Anh hỡi! [D7]Hãy đến mau theo [G]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập