William H. Jude
Dịch lời của C.F. Alexander

Câu 1

1. Jê-sus kêu ta khi đời lao xao,

như cơn ba đào nơi biển cả.

Mỗi ngày -sus kêu rằng:

“Con ơi! Theo ta chớ chậm trễ phút giây.”

Câu 2

2.Dẫu mừng vui hay khi đầy ưu tư,

khi hanh thông hoặc khi lao khổ.

Tiếng dịu êm thay khi Ngài khuyên ta:

“Thêm lên nữa tình trìu mến ta.”

Câu 3

3. Jê-sus kêu ta bởi lòng khoan nhân,

ta nên nghe lời khuyên của Chúa.

Tấm lòng ta nên vâng phục luôn luôn.

Ta yêu mến Ngài nhất trong đời.

Mới truy cập