Clara C. Williams
Dịch lời của Daniel Whittle

Câu 1

[C]1.Bạn ơi! Dành chỗ cho Jê-[F]sus [C]chưa?

[G7]Ô kìa Ngài đang đứng im [C]mong chờ.

[C]Ngài vui lòng thứ tha bao [F]ô [C]dơ,

[G7]mong bạn dành lòng mình cho [C]Chúa.

Điệp khúc

[G7]Dâng ngôi cao sang nhất lên [C]cho Ngài.

[Am]Lời Ngài nguyện làm theo hăng [G7]hái.

[C]Jê-sus đến ban yên vui lâu dài.

[F]Mời Chúa [G7]ngự vô lòng bạn [C]ngay.

Câu 2

[C]2.Lòng ai tìm thú vui không [F]thanh [C]cao?

[G7]Ai tìm vinh hoa, Jê-sus [C]không vào.

[C]Ngài thay người gánh bao nhiêu [F]thương [C]đau,

[G7]mong ngự vào lòng ai khao [C]khát.

Điệp khúc

[G7]Dâng ngôi cao sang nhất lên [C]cho Ngài.

[Am]Lời Ngài nguyện làm theo hăng [G7]hái.

[C]Jê-sus đến ban yên vui lâu dài.

[F]Mời Chúa [G7]ngự vô lòng bạn [C]ngay.

Câu 3

[C]3.Bạn sẵn sàng chỗ cho Jê-[F]sus [C]chưa?

[G7]Dâng lòng mình lên Chúa ngay [C]bây giờ.

[C]Vì cơ hội lướt mau như [F]thoi [C]tơ,

[G7]ai chần chờ ngày mai sẽ [C]lỡ.

Điệp khúc

[G7]Dâng ngôi cao sang nhất lên [C]cho Ngài.

[Am]Lời Ngài nguyện làm theo hăng [G7]hái.

[C]Jê-sus đến ban yên vui lâu dài.

[F]Mời Chúa [G7]ngự vô lòng bạn [C]ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập