Lewis H. Redner, 1868
Dịch lời của Phillips Brooks, 1868

Câu 1

1.Ô [G]Bết-lê-[Gdim]hem, ấp [G#dim]nhỏ [Am]nầy,

Chốn [G]ngươi thật [D7]an bình [G]bấy!

Khi ngươi đương [E7]giấc[Am]man không ngờ,

Ánh [G]sao nhẹ [D7]lướt êm [G]tờ.

Ấy chốn phát [Am]chân quang [B7]đời đời,

Trong [Em]đường ngươi [C]đang tăm [Bb7]tối,

Bao [G]xưa hy [Gdim]vọng, kinh [G#dim]hãi đôi [Am]đường,

Bữa [G]nay [A7]gặp [D7]giữa đêm [G]trường.

Câu 2

2.Xưa [G]khi Ma-[Gdim]ri sanh [G#dim]Jê-[Am]sus,

Chúng [G]dân thay [D7]thảy đều [G]ngủ;

Thiên binh âu [E7]yếm trông [Am]nom Con Trời,

Tối [G]nay vừa [D7]mới ra [G]đời.

Các thánh sứ [Am]cao rao [B7]nhiệt thành,

Tin [Em]mừng đêm [C]sanh Con [Bb7]Thánh:

Tôn [G]vinh Thiên [Gdim]Phụ, danh [G#dim]sáng trên [Am]trời,

Đất [G]an [A7]bình, [D7]phước cho [G]người.

Câu 3

3.Ơn [G]ban yên [Gdim]lặng, ơn [G#dim]rất [Am]kỳ,

Giữa [G]đêm thanh [D7]vắng hùng [G]vĩ;

Hôm nay ơn [E7]ấy ban [Am]cho tâm nầy,

Cũng [G]yên lặng [D7]giống như [G]vậy.

Dẫu Christ đến [Am]êm ru [B7]lặng bặt,

Tuy [Em]đời tội [C]ô sâu [Bb7]sắc,

Nhưng [G]ta, ai [Gdim]người tâm [G#dim]tánh nhu [Am]mì,

Christ [G]vui [A7]ngự [D7]đến trị [G]vì.

Câu 4

4.Anh [G]em tôi [Gdim]thành tâm [G#dim]kính [Am]mời,

Thánh [G]Anh Bết-[D7]lê-hem [G]hỡi,

Vô tâm trung [E7]đuổi ra [Am]muôn muôn tội,

Giáng [G]sinh trong [D7]cả chúng [G]tôi.

Thánh sứ Nô-[Am]ên rao [B7]tận tường,

Tin [Em]trọng đại, [C]tin vui [Bb7]sướng;

Xin [G]Em-ma-[Gdim]nu-ên [G#dim]ở trong [Am]lòng,

Chúng [G]tôi [A7]thành [D7]kính phục [G]tòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập