James Bland
Dịch lời của J. Bland

Câu 1

[G]1.Xin Cha xót thương, dắt [C]tôi về [G]đồi xưa,

đồi Gô-tha Chúa chết thay [A7]tôi trên thập tự [D7]giá.

[G]Nơi ấy Jê-[G]sus kêu gọi [C6]tôi bao lời [G]dịu êm,

[G]thật nơi thân [G7]mến, trái tim tôi không khi nào quên.

[D7]Từ ngày quay gót bước lang [G]thang lìa xa Chúa tôi,

[G]tháng năm buông [A7]trôi với bao [A7]nhiêu sầu đau tiếp [D]nối.

[G]Bên Gô-gô-tha Jê-sus [C6]đã tha mọi [G]tội tôi;

tình yêu thương Chúa dắt đưa [C]tôi đến [D7]nơi nghỉ [G]ngơi.

Điệp khúc

[G]Xin Cha xót thương, dắt [C]tôi về [G]đồi xưa,

[G]đồi Gô-tha Chúa chết thay [A7]tôi trên thập tự [D7]giá.

[G]Nơi ấy Jê-sus kêu gọi [C6]tôi bao lời [G]dịu êm,

thật nơi thân mến, trái tim [C]tôi không [D7]khi nào [G]quên.

Câu 2

[G]2.Xin Cha xót thương, dắt [C]tôi về [G]đồi xưa,

để tôi chiêm ngưỡng Chúa hy [A7]sinh trên thập tự [D7]giá.

[G]Nhen nhúm yêu [G]thương trong lòng [C6]tôi cho lửa [G]bùng lên

[G]để dòng nước [G7]mắt khóc ăn năn, lánh xa đường riêng.

[D7]Ồ! Tại nơi đó Chúa Jê-[G]sus giang tay đón tôi,

[G]vết thương bên [A7]hông huyết tuôn [A7]rơi làm tôi nên [D]mới.

[G]Xin Chúa đưa tôi qua trần [C6]gian đi về [G]nhà Cha,

lòng tôi tan vỡ mỗi khi [C]mơ đến [D7]Gô-gô-[G]tha.

Điệp khúc

[G]Xin Cha xót thương, dắt [C]tôi về [G]đồi xưa,

[G]đồi Gô-tha Chúa chết thay [A7]tôi trên thập tự [D7]giá.

[G]Nơi ấy Jê-sus kêu gọi [C6]tôi bao lời [G]dịu êm,

thật nơi thân mến, trái tim [C]tôi không [D7]khi nào [G]quên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập