Judson Van De Venter
Dịch lời của J.V.De Venter

Câu 1

1.Ngày xưa từ ngôi báu chốn thiên đàng đầy tươi sáng

Chúa đã xuống nơi trần gian tối tăm.

Ngày ấy Chúa đã mang tình yêu đến với thế nhân,

Xóa hết cô đơn, sầu đau, khóc than.

Điệp khúc

Im lặng chịu thương khó, mão gai trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh -sus vào cây gỗ.

Lòng yêu thương Ngài tan vỡ vì thế nhân vì tôi đó.

Nhớ ghi ơn Chúa Jê-sus không mờ.

Câu 2

2.Vì chiên Ngài yêu mến, thế gian được Ngài thăm viếng.

Chúa kiếm chiên đưa về nơi nghỉ yên.

Ngài đến với trái tim đầy nhân ái cứu chúng sinh,

Thế giới đã quay mặt không ngắm xem.

Điệp khúc

Im lặng chịu thương khó, mão gai trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh -sus vào cây gỗ.

Lòng yêu thương Ngài tan vỡ vì thế nhân vì tôi đó.

Nhớ ghi ơn Chúa Jê-sus không mờ.

Câu 3

3.Vì tôi Ngài đau đớn, tấm thân nhọc nhằn mưa nắng,

Chúa gánh bao đau buồn không thở than.

Ngài phán: “Cáo có hang, loài chim chỗ trú thân...”,

chính Chúa không nơi nào trong thế gian.

Điệp khúc

Im lặng chịu thương khó, mão gai trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh -sus vào cây gỗ.

Lòng yêu thương Ngài tan vỡ vì thế nhân vì tôi đó.

Nhớ ghi ơn Chúa Jê-sus không mờ.

Mới truy cập