Câu 1

1.Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!

Vắng vẻ thay! Sáng láng thay!

Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình,

Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình,

Đương ngơi dưới khung trời vắng,

Êm đềm giữa đêm yên lặng.

Câu 2

2.Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!

Bỗng kẻ chăn hoảng hốt thay,

Vinh quang thánh ở nơi thiên quốc soi lòa,

Muôn thiên sứ hát vang: Ha-lê-lu-gia!

Cứu Chúa giáng lâm trần thế.

-sus giáng sinh đêm nầy.

Câu 3

3.Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!

Đức Chúa Con yêu thương đầy,

Dung quang Chúa chiếu ra ân điển thiên đàng,

Như tia thái dương khi tưng sáng huy hoàng,

-sus giáng lâm trần thế.

An bình đến cho nhân loại.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập