Câu 1

1.Khi dương quang soi lòa trong buổi mai,

Hay trong lúc canh trường âm ái;

Châu môn kia trên trời đang mở toang,

Thiên sứ lâm hào quang rực thay,

Thỏ thẻ bên tai tôi lời dịu êm,

Lúc thiên binh trên cao đồng ca:

Kỳ diệu thay, kìa chuyện vui thỏa bấy!

Jê-sus sắp đến làm Vua ta;

Kỳ diệu thay, kìa chuyện vui thỏa bấy!

Jê-sus sắp đến ngự trị ta.

Câu 2

2.Khi lưu tâm tôi thầm nghe tiếng chân

Jê-sus lướt trên thời gian nay;

Tương lai kia tuy màn đen bủa giăng,

Được sáng ra nhờ hi vọng đây.

Hỡi thiên binh, khảy kim cầm vang lên,

Khúc thiên ca rất linh động đây;

Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn,

Jê-sus chắc đến, hầu đến đấy!

Màn trần gian mờ mịt nay sắp cuốn,

Jê-sus chắc đến, ngày gần đây.

Câu 3

3.Lâu nay tôi đương chờ mong Chúa đây,

Xin mau đến, Jê-sus thân ái!

Trông Sao Mai sớm hiện ra chói soi,

Xua đuổi tan tội ô, họa tai.

Bóng tối hôm nay không còn bao lâu,

Chúa tái lâm, ô hân hạnh thay!

Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló,

Jê-sus chắc đến, hầu đến đấy!

Kìa, phương đông vầng thần quang lấp ló,

Jê-sus chắc đến, ngày gần đây.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập