Baylus B. McKinney
Dịch lời của John Newton

Câu 1

1.Kìa, [F]tôi thấy một người [C7]nơi thập tự,

đầy [Gm]huyết thống [C7]khổ thắm [F]tươi.

Nầy, [F]đôi mắt mỏi mòn [C7]ngó chăm tôi,

[Gm]lúc ấy [C7]đứng bên [F]người.

Điệp khúc

Bởi [Gm]tôi Ngài treo ở [F]thập hình kia,

Chúa [Gm]chết trong sự [G]đớn [C]đau.

Thế [F]nên bây giờ tôi [Bb]hiến thân tôi,

[F]tôi Chúa tuôn [C7]huyết [F]đào.

Câu 2

2.Tận [F]hơi thở cuối cùng [C7]chẳng thể quên

[Gm]thấy cảnh [C7]trước mắt [F]tôi.

Tội [F]tôi Chúa mang, thập [C7]giá treo lên,

lời [Gm]Chúa phán [C7]linh nghiệm [F]rồi.

Điệp khúc

Bởi [Gm]tôi Ngài treo ở [F]thập hình kia,

Chúa [Gm]chết trong sự [G]đớn [C]đau.

Thế [F]nên bây giờ tôi [Bb]hiến thân tôi,

[F]tôi Chúa tuôn [C7]huyết [F]đào.

Câu 3

3.Lòng [F]tôi biết muôn tội [C7]ở trong tôi,

[Gm]biết chắc [C7]sẽ chết [F]thôi.

Dòng [F]suối huyết tuôn tràn [C7]tẩy thanh tôi,

tại [Gm]chỗ đóng [C7]đinh trên [F]đồi.

Điệp khúc

Bởi [Gm]tôi Ngài treo ở [F]thập hình kia,

Chúa [Gm]chết trong sự [G]đớn [C]đau.

Thế [F]nên bây giờ tôi [Bb]hiến thân tôi,

[F]tôi Chúa tuôn [C7]huyết [F]đào.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập