John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Chính nơi [G]ấy xóa [Em]tan mọi [D]phiền ưu,

đem cho [D7]bạn và tôi nước suối tình [G]yêu.

Chúa thương xót yêu [Em]thương ban [D]niềm tin,

thêm sinh [D7]lực, nguồn vui sống cho cuộc [G]đời.

Điệp khúc

Xưa nơi [C]đồi Gô-tha, Chúa chịu đau [G]đớn

để cứu [Em]vớt linh hồn [C]lạc loài hư [D7]mất.

Chính nơi [G]ấy Chúa [Em]ban trọn [D]tình yêu

cho nhân [D7]loại được hạnh phúc luôn an [G]bình.

Câu 2

2.Chúa nhân [G]ái thứ [Em]tha bao [D]tội ô,

đưa chân [D7]bạn trên muôn lối luôn bình [G]an.

Chính nơi ấy Chúa [Em]luôn luôn [D]chờ trông,

đang khuyên [D7]mời bạn mau đến bên ngực [G]Ngài.

Điệp khúc

Xưa nơi [C]đồi Gô-tha, Chúa chịu đau [G]đớn

để cứu [Em]vớt linh hồn [C]lạc loài hư [D7]mất.

Chính nơi [G]ấy Chúa [Em]ban trọn [D]tình yêu

cho nhân [D7]loại được hạnh phúc luôn an [G]bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập