John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Chính nơi ấy xóa tan mọi phiền ưu,

đem cho bạn và tôi nước suối tình yêu.

Chúa thương xót yêu thương ban niềm tin,

thêm sinh lực, nguồn vui sống cho cuộc đời.

Điệp khúc

Xưa nơi đồi Gô-tha, Chúa chịu đau đớn

để cứu vớt linh hồn lạc loài hư mất.

Chính nơi ấy Chúa ban trọn tình yêu

cho nhân loại được hạnh phúc luôn an bình.

Câu 2

2.Chúa nhân ái thứ tha bao tội ô,

đưa chân bạn trên muôn lối luôn bình an.

Chính nơi ấy Chúa luôn luôn chờ trông,

đang khuyên mời bạn mau đến bên ngực Ngài.

Điệp khúc

Xưa nơi đồi Gô-tha, Chúa chịu đau đớn

để cứu vớt linh hồn lạc loài hư mất.

Chính nơi ấy Chúa ban trọn tình yêu

cho nhân loại được hạnh phúc luôn an bình.

Mới truy cập