Charles H.Gabriel
Dịch lời của C.M. Battersby

Câu 1

1.Ngày [Ab]hết, lòng có vô tình làm [Db]tổn thương ai,

[Bb7]Hay [Eb7]là đã [Eb7]một giờ phút con [Ab]xa lạc Ngài,

Hoặc con theo [Ab7]ý mình triền miên [Db]giữa cuộc [Ddim]vui,

[G7]Ôi! [Ab]Lạy Chúa [Eb7]tha [Ab]tội.

Câu 2

2.Ngày [Ab]hết, miệng có buông từng lời [Db]nói hư không,

[Bb7]Hay [Eb7]là thấy [Eb7]người nghèo thiếu con [Ab]không chạnh lòng,

Hoặc con hoang [Ab7]phí thời gian theo [Db]bóng ngày [Ddim]trôi.

[G7]Ôi! [Ab]Lạy Chúa [Eb7]tha [Ab]tội.

Câu 3

3.Còn [Ab]những lầm lỗi con vì mềm [Db]yếu Cha ôi!

[Bb7]Hay [Eb7]lòng[Eb7]điều thầm kín xui [Ab]con phạm tội,

Và bao nhiêu [Ab7]lỗi lầm con không [Db]biết Ngài [Ddim]ơi!

[G7]Ôi! [Ab]Lạy Chúa [Eb7]tha [Ab]tội.

Câu 4

4.Cầu [Ab]Chúa gìn giữ con từ giờ [Db]phút đêm buông,

[Bb7]Cho [Eb7]có bão [Eb7]bùng làm gió mưa [Ab]tuôn lạnh lùng,

Để con yên [Ab7]giấc ngủ trong tay [Db]Chúa tình [Ddim]thương...

[G7]4.qua [Ab]màn tối [Eb7]đêm [Ab]trường.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập