Charles H.Gabriel
Dịch lời của C.M. Battersby

Câu 1

1.Ngày hết, lòng có vô tình làm tổn thương ai,

Hay đã một giờ phút con xa lạc Ngài,

Hoặc con theo ý mình triền miên giữa cuộc vui,

Ôi! Lạy Chúa tha tội.

Câu 2

2.Ngày hết, miệng có buông từng lời nói hư không,

Hay thấy người nghèo thiếu con không chạnh lòng,

Hoặc con hoang phí thời gian theo bóng ngày trôi.

Ôi! Lạy Chúa tha tội.

Câu 3

3.Còn những lầm lỗi con vì mềm yếu Cha ôi!

Hay lòngđiều thầm kín xui con phạm tội,

Và bao nhiêu lỗi lầm con không biết Ngài ơi!

Ôi! Lạy Chúa tha tội.

Câu 4

4.Cầu Chúa gìn giữ con từ giờ phút đêm buông,

Cho bão bùng làm gió mưa tuôn lạnh lùng,

Để con yên giấc ngủ trong tay Chúa tình thương...

4.qua màn tối đêm trường.

Mới truy cập