Audrey Mieir
Dịch lời của A.Mieir

Câu 1

1.Khi bóng [F]đêm vừa buông [C]xuống,

giây phút [Gm]anh cầu [F]khẩn,

nhớ [C]tôi cầu [C7]thay chăng [F]người?

Tôi vẫn luôn đợi trông [Am]Chúa

đưa dắt [Gm]trên mọi [F]lối;

[C]bao giờ [C7]anh nhớ [F]tôi?

[F7] [Bb]Khi nguyện cầu, [Bbm]vẫn nhắc [F]tên anh [F]nhiều,

xin Chúa [F]cho anh [C7]được luôn thái [F]an.

[F7] [Bb]Khi nguyện cầu, [Bbm]sẽ khẩn [F]xin Jê-[Am]sus

thêm sức [C]cho anh trong [C7]ngày gặp khó [F]khăn.

Câu 2

2.Khi ánh [F]dương vừa soi [C]lối,

giây phút [Gm]anh quỳ [F]gối

thiết [C]tha cầu [C7]xin bao [F]điều.

Nhớ đến tôi cầu thay [Am]với,

tôi rất [Gm]mong được [F]Chúa

yêu [C]thương[C7]chăm sóc [F]luôn.

[F7] [Bb]Nơi chân Ngài, [Bbm]nhắc đến [F]anh bao [F]lần,

tôi cúi [F]xin Jê-[C7]sus chăm sóc [F]anh.

[F7] [Bb]Đến nơi Ngài [Bbm]với biết [F]bao chân [Am]thành,

tôi nhắc [C]tên anh trong [C7]giờ yên tĩnh [F]kia.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập