Audrey Mieir
Dịch lời của A.Mieir

Câu 1

1.Khi bóng đêm vừa buông xuống,

giây phút anh cầu khẩn,

nhớ tôi cầu thay chăng người?

Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa

đưa dắt trên mọi lối;

bao giờ anh nhớ tôi?

Khi nguyện cầu, vẫn nhắc tên anh nhiều,

xin Chúa cho anh được luôn thái an.

Khi nguyện cầu, sẽ khẩn xin Jê-sus

thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn.

Câu 2

2.Khi ánh dương vừa soi lối,

giây phút anh quỳ gối

thiết tha cầu xin bao điều.

Nhớ đến tôi cầu thay với,

tôi rất mong được Chúa

yêu thươngchăm sóc luôn.

Nơi chân Ngài, nhắc đến anh bao lần,

tôi cúi xin Jê-sus chăm sóc anh.

Đến nơi Ngài với biết bao chân thành,

tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia.

Mới truy cập