Nhạc điệu Bồ Đào Nha, 1751
Nguyên bản La tin "Adeste Fideles", Thế kỷ 17

Câu 1

1.Hỡi [A]môn đồ trung [E]tín, dìu [A]dắt [E]nhau [A]vui [D]hát [A]du [E7]dương,

[F#m]nơi [E]Bết-lê-[E]hem [E]chiêm ngưỡng [E]thật [B7] tận [E]tường,

[C#m]Chúa [Bm]tể muôn [Bm]sứ [A]thánh [E]nay giáng [F#m]sinh chỗ [E7]tầm thường.

Điệp khúc

Mau [A]mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau [A]mau [E]cùng [A]nhau [E]đến [A]tôn [E7]thờ,

Mau [Bm]đến nơi [B7]đây tôn [E]thờ [A]Chúa [A]Christ, [E7] Vua [A]ta.

Câu 2

2.Jê-[A]sus từ Đức [E]Chúa Trời, [A]Thánh [E]quang [A]do [D]chính [A]Thánh [E7]quang,

Nhưng [F#m]đâu [E]khinh thị [E]thân [E]trinh nữ [E]kia [B7] bần [E]hàn

[C#m]Cứu [Bm]Chúa nay [Bm]giáng [A]sinh [E]không bởi [F#m]tinh huyết [E7]thành toàn.

Điệp khúc

Mau [A]mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau [A]mau [E]cùng [A]nhau [E]đến [A]tôn [E7]thờ,

Mau [Bm]đến nơi [B7]đây tôn [E]thờ [A]Chúa [A]Christ, [E7] Vua [A]ta.

Câu 3

3.Ban [A]âm nhạc thiên [E]sứ đều [A]trỗi [E]vang [A]lên [D]khúc [A]hân [E7]hoan,

Thiên [F#m]dân [E]mau đồng [E]thanh [E]ca xướng [E]điệu [B7] nhịp [E]nhàng:

[C#m]Sáng [Bm]danh Cha [Bm]nơi [A]cao [E]vinh hiển [F#m]quy Chúa [E7]mọi đàng!

Điệp khúc

Mau [A]mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau [A]mau [E]cùng [A]nhau [E]đến [A]tôn [E7]thờ,

Mau [Bm]đến nơi [B7]đây tôn [E]thờ [A]Chúa [A]Christ, [E7] Vua [A]ta.

Câu 4

4.Hoan [A]nghinh Thần Nhân [E]Jê-sus [A]giáng [E]sinh [A]ở [D]giữa [A]chúng [E7]tôi,

Bao [F#m]vinh [E]quang thuộc [E]Anh [E]Nhi thánh [E]kia [B7] đời [E]đời;

[C#m]Đấng [Bm]Cha sai [Bm]giáng [A]sinh [E]trong xác [F#m]thịt, ấy [E7]Đạo Trời.

Điệp khúc

Mau [A]mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau [A]mau [E]cùng [A]nhau [E]đến [A]tôn [E7]thờ,

Mau [Bm]đến nơi [B7]đây tôn [E]thờ [A]Chúa [A]Christ, [E7] Vua [A]ta.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập