Câu 1

1.Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:

Trần gian nghinh Vuađối.

Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

Câu 2

2.Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị:

Muôn dân âu ca hoan hỉ.

Hải đảo, sơn hà trỗi bản ca thi,

Đồng hòa vận điệu mừng vui,

Đồng hòa vận điệu mừng vui,

Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

Câu 3

3.Chúa đến tiêu diệt ác khiên, bịnh tật,

Tật không sanh trên đất.

Chúa đến đem lại suối phước chân thật,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Nguyền rủa biến ra phước âm thiên thượng.

Câu 4

4.Lẽ chánh, ơn lành Chúa đem cai trị,

Làm cho muôn dân khai trí,

Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập