Trích soạn bởi Lowell Mason, 1830
Dịch lời của Isaac Watt, 1719

Câu 1

[D]1.Phước cho nhân loại! Chúa [D]ta [A]ra [D]đời:

Trần [G]gian nghinh [A7]Vua[D]đối.

Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,

Bầu trời vạn vật hòa [D]thinh,

Bầu [A]trời vạn vật hòa [A7]thinh,

Trời [D]đất xướng ca kính [D]khen [A7]Vua [D]mình.

Câu 2

[D]2.Phước cho nhân loại! Chúa [D]nay [A]cai [D]trị:

Muôn [G]dân âu [A7]ca hoan [D]hỉ.

Hải đảo, sơn hà trỗi bản ca thi,

Đồng hòa vận điệu mừng [D]vui,

Đồng [A]hòa vận điệu mừng [A7]vui,

Hòa [D]khúc thánh ca hỉ [D]hân [A7]muôn [D]đời.

Câu 3

[D]3.Chúa đến tiêu diệt ác [D]khiên, [A]bịnh [D]tật,

Tật [G]lê không [A7]sanh trên [D]đất.

Chúa đến đem lại suối phước chân thật,

Tràn ngập mọi vùng họa [D]ương,

Tràn [A]ngập mọi vùng họa [A7]ương,

Nguyền [D]rủa biến ra phước [D]âm [A7]thiên [D]thượng.

Câu 4

[D]4.Lẽ chánh, ơn lành Chúa [D]đem [A]cai [D]trị,

Làm [G]cho muôn [A7]dân khai [D]trí,

Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,

Lòng đại từ Ngài lạ [D]thay!

Lòng [A]đại từ Ngài lạ [A7]thay!

Từ [D]ái Chúa ta cổ [D]kim [A7]ai [D]tày.

[G]A-[D]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập