Nguyễn Lâm Hương

Câu 1

[F]Jê-sus Đấng còn [C7]luôn muôn thu,

Ngài vẫn sống gần [F]bên ta luôn.

[Bb]Chúa sống [F]luôn.

[C7]Chúa thắng [F]luôn [C]và hôm [G]nay còn [C]nguyên.

[C]Ngài đang kiếm tìm [F]ai [C]xa [F]cách,

[C]chuộc mua ai còn [F]trong [C]tăm [F]tối.

[Bb]Lớn [F]thay [C]ơn [F]Ngài!

Ta kính yêu Jê-[F]sus [C]muôn [F]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập