Câu 1

1.Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát,

Chúc Thánh Đế mới sinh trên đất!

Bình an ân trạch ban khắp cả,

Chúangười đôi bên thuận hòa.

Khắp đất hát: Ha--lu-gia!

Suốt cả cõi trời cũng hoan ca,

Các sứ thánh huyên ca giọng êm,

Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!

Khá chú ý khúc ca diệu thay:

Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

Câu 2

2.Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,

Cứu Chúa Christ vĩnh sinhđối;

Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử,

Đấng loài người bao năm đợi chờ.

Dẫu Chúa có hình thể như ta,

Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha,

Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên,

ThậtChúa Em-ma-nu-ên.

Khá chú ý khúc ca diệu thay:

Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!

Câu 3

3.Tụng ca Vua bình an đến kia,

Hát chúc Ánh Thái dương công nghĩa!

Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh,

Phép trị bịnh do tay nhơn lành.

Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung,

Xuống để cứu người thoát nguy vong,

Xuống để vớt ai đương lầm than,

Được trùng sinh, phục hồi vinh quang.

Khá chú ý khúc ca diệu thay:

Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập