Flix B. Mendelssohn, 1840
Dịch lời của Charles Wesley, 1739

Câu 1

[G]1.Kìa, thiên binh cùng [Em]vang tiếng [G]hát,

[Bm]Chúc Thánh [C]Đế mới [D7]sinh trên [G]đất!

[G]Bình an ân trạch [Em]ban khắp [A]cả,

[Bm]Chúa[D7]người đôi [A7]bên thuận [D]hòa.

[G]Khắp đất hát: Ha-[D7]lê-[G]lu-[D]gia!

[G]Suốt cả cõi trời [D7]cũng [G]hoan [D]ca,

[C]Các sứ thánh huyên [Am]ca [E7]giọng [Am]êm,

[D7]Mừng Christ [G]giáng tại [D7]Bết-lê-[G]hem!

[C]Khá chú ý khúc [Am]ca [E7]diệu [Am]thay:

[D7]Vinh hiển [G]bấy Christ [D7]hạ sanh [G]rày!

Câu 2

[G]2.Kìa, thiên binh thờ [Em]Vua chánh [G]ngôi,

[Bm]Cứu Chúa [C]Christ vĩnh [D7]sinh[G]đối;

[G]Đồng trinh xưa hoài [Em]thai Thánh [A]Tử,

[Bm]Đấng loài [D7]người bao [A7]năm đợi [D]chờ.

[G]Dẫu Chúa có hình [D7]thể [G]như [D]ta,

[G]Vẫn chiếu sáng thần [D7]tánh [G]như [D]Cha,

[C]Kẻ tiếp Chúa, Chúa [Am]luôn [E7]ngự [Am]bên,

[D7]Thật[G]Chúa Em-[D7]ma-nu-[G]ên.

[C]Khá chú ý khúc [Am]ca [E7]diệu [Am]thay:

[D7]Vinh hiển [G]bấy Christ [D7]hạ sinh [G]rày!

Câu 3

[G]3.Tụng ca Vua bình [Em]an đến [G]kia,

[Bm]Hát chúc [C]Ánh Thái [D7]dương công [G]nghĩa!

[G]Ngài đem theo thần [Em]quang, vĩnh [A]sanh,

[Bm]Phép trị [D7]bịnh do [A7]tay nhơn [D]lành.

[G]Chúa gác bỏ quyền [D7]quý [G]thiên [D]cung,

[G]Xuống để cứu người [D7]thoát [G]nguy [D]vong,

[C]Xuống để vớt ai [Am]đương [E7]lầm [Am]than,

[D7]Được trùng [G]sinh, phục [D7]hồi vinh [G]quang.

[C]Khá chú ý khúc [Am]ca [E7]diệu [Am]thay:

[D7]Vinh hiển [G]bấy Christ [D7]hạ sinh [G]rày!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập