Jack Richards
Dịch lời của Richard Mullan

Câu 1

[Bb]1.Từ ngàn xưa Chúa [Dm]Trời dựng nên vũ [Eb]trụ tuyệt [Bb]vời,

[Cm]Ngàn vì sao sáng [Gm]ngời hàng đêm chiếu [Cm]rọi khung [D7]trời,

[Eb]Ngài dựng nên núi [Ebm]đồi, vực sâu, biển [Bb]xanh, sông [Gm]lớn,

[A7]Chúa làm nên thế [Dm]gian bằng tình yêu [Cm]thương[F7]biên.

[Bb]Chúa lắng nghe thầm [Gm]tiếng bé thơ khẩn [Cm7]thiết cầu [F7]xin,

[Cm7]Chúa nắm tay dìu [F7]bước những ai đặt [Bb]vững niềm tin,

[Gb7]Chúa đoái thương tội nhân, dù [Ebm6]đi lạc [Bb]lối xa [Dm]nhà,

Mà lòng khoan [Cm]nhân [F9]Chúa [Fm9]thứ [Bb]tha.

Câu 2

[Bb]2.Ngài ngự nơi sáng [Dm]ngời, quyền uy lẫy [Eb]lừng bầu [Bb]trời,

[Cm]Vì lòng thương xót [Gm]người lầm than đắm [Cm]chìm trong [D7]đời,

[Eb]Mà đành cam xuống [Ebm]trần, chịu bao nhục [Bb]nhằn đau [Gm]đớn,

[A7]chốn đồi cao Chúa [Dm]mang tội tình thay [Cm]cho nhân [F7]gian.

[Bb]Những tháng năm mờ [Gm]tối, quyết tâm nhờ [Cm7]Chúa lìa [F7]xa,

[Cm7]Hỡi những ai lạc [F7]lối, đến đây tội [Bb]lỗi được tha,

[Gb7]Hỡi những ai sầu đau, buồn [Ebm6]lo nặng [Bb]trĩu bên [Dm]lòng,

Người ơi mau [Cm]mau [F9]đến [Fm9]Chúa... [Bb]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập