Ralph Carmicheal
Dịch lời của R.Carmicheal

Câu 1

Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm,

thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm.

Ngài ngự trong nơi đất thấp, vùng trời cao,

lời Ngài thật nhiệm mầu.

Lòng rộn ràng chào mừng Ngài vào nhân gian,

để mọi người nhận được tình thương Cha ban.

Từ trời -sus xuống thế chuộc tội tôi,

để trời người thuận hòa.

Điệp khúc

Sao trong đêm lung linh khi tôi gặp Ngài;

nghe nao nao trong tim bao ân điển Ngài!

Xin luôn cho tôi khi băng qua

trên con đường dài chập chùng hiểm nguy,

nguyện lòng càng được gần bên Chúa.

Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi,

Jê-sus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi.

Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai,

luôn luôn trong suốt đời tôi.

Mới truy cập