William H.Doane, 1875
Dịch lời của Fanny J.Crosby, 1875

Câu 1

1.Đời đời vinh quang quy thuộc

Đức Chúa Trời tôn thánh,

Đấng đã vì thế nhân

tội lỗi phó Con độc sanh,

thần nhân Jê-sus

vì yêu ta đành chết thế,

Để mở toang cửa thiên đàng

hầu tiếp rước ta về.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng lòng ta khá vui hòa.

Nào người nặng tội khiên

lòng mong ước được đổi mới,

Hãy đến với Jê-sus

làm hòa với Đức Chúa Trời.

Câu 2

2.Ồ! Thật kỳ diệu thay tình

yêu cứu chuộc bởi huyết,

Huyết Chúa rửa ác tâm

và phiếu trắng trong dường tuyết.

Người tội nào thật tâm

cầu ơn cứu chuộc vô đối,

Tức khắc Jê-sus tha tội

cứu sống muôn đời.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng lòng ta khá vui hòa.

Nào người nặng tội khiên

lòng mong ước được đổi mới,

Hãy đến với Jê-sus

làm hòa với Đức Chúa Trời.

Câu 3

3.Ngàn đời lòng ta ca ngợi

Jê-sus đầy nhân ái,

Chúa cứu và giúp ta

đổi mới sống vui từ nay,

Đời đời cùng muôn dân

lòng ta chung hòa vui sướng,

Khi thấy Jê-sus cùng

Ngài sống ở thiên đàng.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.

Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa,

tiếng lòng ta khá vui hòa.

Nào người nặng tội khiên

lòng mong ước được đổi mới,

Hãy đến với Jê-sus

làm hòa với Đức Chúa Trời.

Mới truy cập