John Darwall
Dịch lời của Charles Wesley

Câu 1

1.Dù [C]muôn lời [G]ca [C]dậy [Am]đất,

tán [F]dương suy [Dm]tôn Vua [G7]Trời,

thuật [C]sao được [Am]đức yêu [D7]thương

và thánh ân [G]cao [D7] sâu [G]rộng.

[C]Từ [F]trên [G]ngôi [C]thánh, Ngài [G]đành

lòng [F]vào trần [F]gian [E7]hy [Am]sinh

cứu [C]muôn [G7]tội [C]nhân.

Câu 2

2.Đường [C]đi trần [G]gian [C]thật [Am]khó,

bước [F]tôi vẫn [Dm]không sai [G7]dời,

mặt [C]luôn ngời [Am]sáng tâm [D7]an

bình mắt ngước [G]lên [D7] trông [G]Ngài.

[C]Ngài [F]chăn [G]nuôi [C]tôi tại [G]miền

đồng [F]xanh gần [F]nơi [E7]suối [Am]nước;

Chúa [C]đưa [G7]đường [C]tôi.

Câu 3

3.Cùng [C]dâng lời [G]ca [C]ngợi [Am]Chúa

chí [F]tôn, yêu [Dm]thương, công [G7]bình,

[C]Vua[Am]Chúa của [D7]nhân

loại; hát lên [G]ca [D7] ngợi [G]Ngài.

[C]Bầy [F]chiên [G]của [C]Chúa cùng [G]quỳ

dâng [F]lên hồn [F]thân [E7]linh [Am]ca

chúc [C]Vua [G7]Trời [C]cao.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập