R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của W. Williams,1745

Câu 1

[E]1.Giê-hô-[C#m]va, xin [G#7]dẫn tôi [C#m]trọn đường,

[B7]Vượt qua [E]khỏi cảnh [B7]thế nổi [E]trôi;

[C#7]Dẫu tôi [F#m]thật bạc [B7]nhược, Chúa [E]kiên cường,

Nguyện tay [E]Chúa mau [F#7]sẽ nắm [B]tôi;

[C#7]Cứ lấy [F#m]bánh yêu [B7]thương nuôi [E]tôi thường,

[G#7]Dưỡng dục [A]tôi trọn [E]đời sống [B7]vui,

[E]Đời tôi [E]sống thỏa [B7]nguyện[E]hồi.

Câu 2

[E]2.Mở thiên [C#m]môn cho [G#7]suối linh [C#m]từ Ngài,

[B7]Tràn ra [E]tưới khắp [B7]cả đến [E]tôi;

[C#7]Cúi xin [F#m]Ngài dùng [B7]trụ lửa [E]đêm dài,

Trụ mây [E]giữa ban [F#7]ngày dẫn [B]tôi;

[C#7]Giê-hô-[F#m]va ôi, [B7]tôi trông [E]mong Ngài,

[G#7]Dũng lực [A]tôi[E]hậu thuẫn [B7]tôi,

[E]Thật hậu [E]thuẫn, dũng [B7]lực tôi [E]hoài.

Câu 3

[E]3.Lúc chân [C#m]tôi sắp [G#7]phải qua [C#m]Giô-đanh,

[B7]Nguyện tôi [E]khỏi tán [B7]đảm khiếp [E]can;

[C#7]Dắt tôi [F#m]qua ngang [B7]dòng nước [E]tuôn mạnh,

Dìu tôi [E]bước lên [F#7]Ca-na-[B]an;

[C#7]Chính lúc [F#m]đó tôi [B7]ca vang [E]thiên thành,

[G#7]Khúc trường [A]ca Jê-[E]sus hiển [B7]vang,

[E]Ngợi khen [E]Chúa Jê-[B7]sus chân [E]thành.

[A]A-[E]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập