Ira D. Sankey, 1840-1908
Dịch lời của W. O. Cushing, 1823-1902

Câu 1

[Db]1.Lòng luôn an ninh do nương

trong cánh Christ, [Ab7]Chúa tôi,

Dù đêm tăm tối, phong ba

vang dậy cuộn [Db]sôi;

Lòng tin Jê-[Db7]sus luôn giương

[Gb]cánh bao quanh [Db]tôi hoài,

[Gb]Ơn Chúa đã [Db]cứu tôi,

hiện [Ab7]trở nên con [Db]Ngài.

Điệp khúc

[Db]Nương mình trong [Bbm]cánh,

[Ab7]cánh Christ êm [Db]ái,

[Bbm]Chẳng chi đoạn [Gb]khỏi

yêu [Ebm]thương Ngài;

[Ab7] [Db]Hồn tôi nương [Db7]náu trong

[Gb]cánh linh năng [Db]hoài,

[Gb]Được thư thái, [Db]an bình [Ab7]lâu [Db]dài.

Câu 2

[Db]2.Hồi gặp phiền ưu, tôi nương

trong cánh đầy [Ab7]thái an,

Lòng tôi khao khát ơn

an ninh từ Ngài [Db]ban

Đời tạm này [Db7]vô phương an

[Gb]ủi tâm linh [Db]ưu sầu,

[Gb]Được phước thỏa [Db]mãn

duy nhờ [Ab7]cánh Christ nhiệm [Db]mầu.

Điệp khúc

[Db]Nương mình trong [Bbm]cánh,

[Ab7]cánh Christ êm [Db]ái,

[Bbm]Chẳng chi đoạn [Gb]khỏi

yêu [Ebm]thương Ngài;

[Ab7] [Db]Hồn tôi nương [Db7]náu trong

[Gb]cánh linh năng [Db]hoài,

[Gb]Được thư thái, [Db]an bình [Ab7]lâu [Db]dài.

Câu 3

[Db]3.Thật hân hoan thay an ninh

trong cánh Ngài [Ab7]thẳng xông,

Kịp hồi rèn thử trong

nhân gian nầy tận [Db]chung;

Còn đâu tai [Db7]ương,

Sa-tan [Gb]bó tay khôn [Db]khoe hùng,

[Gb]Nương dưới cánh [Db]Chúa

tôi được [Ab7]nghỉ an vô [Db]cùng.

Điệp khúc

[Db]Nương mình trong [Bbm]cánh,

[Ab7]cánh Christ êm [Db]ái,

[Bbm]Chẳng chi đoạn [Gb]khỏi

yêu [Ebm]thương Ngài;

[Ab7] [Db]Hồn tôi nương [Db7]náu trong

[Gb]cánh linh năng [Db]hoài,

[Gb]Được thư thái, [Db]an bình [Ab7]lâu [Db]dài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập