Câu 1

1.Lòng luôn an ninh do nương

trong cánh Christ, Chúa tôi,

Dù đêm tăm tối, phong ba

vang dậy cuộn sôi;

Lòng tin Jê-sus luôn giương

cánh bao quanh tôi hoài,

Ơn Chúa đã cứu tôi,

hiện trở nên con Ngài.

Điệp khúc

Nương mình trong cánh,

cánh Christ êm ái,

Chẳng chi đoạn khỏi

yêu thương Ngài;

Hồn tôi nương náu trong

cánh linh năng hoài,

Được thư thái, an bình lâu dài.

Câu 2

2.Hồi gặp phiền ưu, tôi nương

trong cánh đầy thái an,

Lòng tôi khao khát ơn

an ninh từ Ngài ban

Đời tạm này phương an

ủi tâm linh ưu sầu,

Được phước thỏa mãn

duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu.

Điệp khúc

Nương mình trong cánh,

cánh Christ êm ái,

Chẳng chi đoạn khỏi

yêu thương Ngài;

Hồn tôi nương náu trong

cánh linh năng hoài,

Được thư thái, an bình lâu dài.

Câu 3

3.Thật hân hoan thay an ninh

trong cánh Ngài thẳng xông,

Kịp hồi rèn thử trong

nhân gian nầy tận chung;

Còn đâu tai ương,

Sa-tan tay khôn khoe hùng,

Nương dưới cánh Chúa

tôi được nghỉ an vô cùng.

Điệp khúc

Nương mình trong cánh,

cánh Christ êm ái,

Chẳng chi đoạn khỏi

yêu thương Ngài;

Hồn tôi nương náu trong

cánh linh năng hoài,

Được thư thái, an bình lâu dài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập