Câu 1

1.Nhằm [Eb]hồi cùng khổ nguy nan,

Chúa rõ tâm [Bb7]sự.

Đến [Bb]khuyên dạy và an [Bb7]ủi,

Với tiếng dịu [Eb]dàng:

Đừng [Eb]phàn nàn hay lo toan,

Mau [Ab]tỏ khúc nôi cho [Ab]Ngài,

Christ [Eb]chắc cứu không làm ngơ,

Giúp [Bb7]ta vừa ý, thỏa [Eb]lòng.

Câu 2

2.Hồi [Eb]cùng đường, khi phân tâm,

Chúa biết tinh [Bb7]tường.

Đến [Bb]ban lời yêu chỉ [Bb7]dẫn,

Dắt tới đường [Eb]ngay.

Tùy [Eb]thì giờ ban thêm ơn,

Soi [Ab]sáng giúp ta thấy [Ab]đường.

Khiến [Eb]Đức Thánh Linh hộ ta,

Chẳng [Bb7]để một bước sai [Eb]lầm.

Câu 3

3.Gặp [Eb]người bạc đãi vu oan,

Chúa cảm thương [Bb7]tình,

Đến [Bb]khuyên đừng toan báo [Bb7]oán.

Để Chúa biện [Eb]minh.

Ngài [Eb]làm mình ra công minh,

Không [Ab]phải ý Chúa chớ [Ab]sợ.

Ai [Eb]có thể toan hại ta!

Christ [Bb7]bảo hộ ta mỗi [Eb]giờ.

Câu 4

4.Hồi [Eb]mình lạc bước sa chân,

Chúa biết rõ [Bb7]ràng.

Tiếng [Bb]nghiêm nghị Christ phán [Bb7]hỏi:

Sao dám phạm [Eb]tội?

Đừng [Eb]liều mình, mau ăn năn,

Không [Ab]để nhớp áo công [Ab]bình,

Khá [Eb]tỉnh thức hạ mình ngay,

[Bb7]Đấng Trung bảo giúp [Eb]mình.

Câu 5

5.Hồi [Eb]tuyệt vọng, khi phân vân,

Chúa thấu rõ [Bb7]lòng.

Lấy [Bb]tay quyền năng bảo [Bb7]đảm,

Nhắc đến tình [Eb]thương!

Mọi [Eb]điều hồ nghi tiêu tan,

Yên [Ab]sống, vững tin, trông [Ab]cậy

Đi [Eb]với Chúa vui mừng thay!

Ngắm [Bb7]xem mục đích tiến [Eb]hành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập