George W. Cooke
Dịch lơi của G. W. Cooke

Câu 1

Lòng tôi vui [C]vẻ, vui, vui, vui, [C]vui, [G]vui[C]cùng,

[G7]hớn hở muôn trùng, [C]hớn hở lạ [G7]lùng,

Vì ân điển [C]Chúa cứu tôi Nên [C]tôi [G7]vui[C]hồi,

[G7]Hớn hở khen Ngài chẳng [C]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập