Charles H. Gabriel, 1907
Dịch lời của C. H. Gabriel

Câu 1

1.Bạn gặt cùng hòa thanh ca dưới ánh sáng,

Thỏa bấy khi cùng gặt tại đồng vàng;

Cùng lượn mình vung tay hớt lúa thỏa bấy,

Cuốn, bó, ôm dồn vào, thật vui thay;

Giọng dịu dàng cùng nhau hân hoan ca ngâm,

Tỏ ra bền chí, trung thành, nhất tâm;

trên vai cùng mang lưỡi hái, tay dồn lúa,

lại gánh ngay về dâng Vua.

Điệp khúc 1

Trông cánh đồng rộng dường biển sóng xao

Nghìn muôn mẫu lúa đã chín, sai trĩu xinh biết bao;

Mặt trời lên cao ngó kìa bầu trời quang đãng thay.

Vùng dậy, mau cùng nhau đi,

Mùa gặt thiêng liêng đã đến đấy;

Đồng lúa chín tới, Hãy thức mau mau đi gặt nầy.

Câu 2

2.Lồng lộng bầu trời trong xanh ánh sáng tỏa,

Giống như thoi đưa thì giờ mau qua;

Kìa, từng giờ lại được nghe Chúa lớn tiếng

Thiết tha kêu nài bạn gặt thiêng liêng;

Kìa thành thị, kìa thôn quê, bao công nhân,

kẻ từ, có kẻ lại xin vâng,

Tuy ai từ nan, ta nhất tâm gặt lúa,

Trước hoàng hôn đem về dâng Vua.

Điệp khúc 1

Trông cánh đồng rộng dường biển sóng xao

Nghìn muôn mẫu lúa đã chín, sai trĩu xinh biết bao;

Mặt trời lên cao ngó kìa bầu trời quang đãng thay.

Vùng dậy, mau cùng nhau đi,

Mùa gặt thiêng liêng đã đến đấy;

Đồng lúa chín tới, Hãy thức mau mau đi gặt nầy.

Câu 3

3.Điệp điệp trùng trùng kia bao lúa chín tới,

Khắp chốn giăng đồng vàng rực rạng ngời;

Mùa màng thật dồi dào trông thích mắt quá,

Lớn bấy cơ nghiệp Cha thiêng liêng ta,

Ngài cần thợ gặt, khuyên anh khá kíp đến,

Chớ nên lười biếng mơ màng ngủ quên,

Dịp tiện còn đây, mau tiến ra đồng lúa,

Hãy thâu, bó đem về dâng Vua.

Điệp khúc 2

Trông cánh đồng rộng dường biển sóng xao

Nghìn muôn mẫu lúa đã chín, sai trĩu xinh biết bao;

Mặt trời lên cao ngó kìa bầu trời quang đãng thay.

Vùng dậy, mau cùng nhau đi,

Mùa gặt thiêng liêng đã đến đấy;

Đồng lúa chín tới, Hãy thức Cùng đi vui vẻ bấy.

Mới truy cập