Carl M. Von Weber, 1826
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

[F]1.Hai bạn [Bb]hãy xây [Fdim7]đắp [F]gia [C7]đình

[F]Trăm năm [A7]trên [F#dim]vuông [C7]đá Lời [F]Kinh;

Chung gầy [Bb]tổ êm [Fdim7]ấm [F]hai [C7]bạn

[F]Trong [F#dim]bóng [Bb]cây thập [F]tự [C7]diệu [F]vinh.

Câu 2

[F]2.Đây được [Bb]thấy gia [Fdim7]thất [F]hảo [C7]hoàn,

[F]Trong bao [A7]lơn [F#dim]kiên [C7]cố, bình [F]an

Nơi thập [Bb]giá soi [Fdim7]sáng [F]giữ [C7]gìn,

[F]Màn [F#dim]sương [Bb]tiêu ngay, [F]mây [C7]mù [F]tan.

Câu 3

[F]3.Tâm nguyện [Bb]Chúa Cha [Fdim7]giúp [F]mỗi [C7]ngày,

[F]Cho đôi [A7]tân [F#dim]hôn [C7]suốt đời [F]nay;

Linh trình [Bb]sáng tươi, [Fdim7]bước [F]thêm [C7]mạnh,

[F]Nêu [F#dim]ái [Bb]đức Chúa [F]lạ [C7]lùng [F]thay.

Câu 4

[F]4.Xin Ngài [Bb]dắt đôi [Fdim7]lứa [F]đi [C7]đường,

[F]Song song [A7]lên [F#dim]cung [C7]thất Hoàng [F]vương;

Nơi nghìn [Bb]thuở ca [Fdim7]khúc [F]sum [C7]vầy,

[F]Tuyệt [F#dim]không [Bb]phân ly, [F]đầy [C7]tình [F]thương.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập