Hugh Wilson, 1800
Dịch lời của James Montgomery, 1825

Câu 1

1.Thành [Ab]tâm vâng lời Chân [Ab]Chúa [Eb7]phán [Ab]tuyên,

Cung kính tôi [Fm]dự thánh [Eb7]diên,

Chúa [Ab]ôi, khi [Ab7]cùng chung [Db]bánh, chén [Eb]đây,

Cảm [Ab]lòng nhớ [Ab]Chúa [Eb7]hôm [Ab]nay.

Câu 2

2.Vì [Ab]tôi xưa Ngài thân [Ab]nát [Eb7]huyết [Ab]chan,

Đây bánh chén [Fm]từ Chúa [Eb7]ban,

Nhắc [Ab]nhở tôi [Ab7]một giao [Db]ước quý [Eb]thay,

Cảm [Ab]lòng nhớ [Ab]Chúa [Eb7]hôm [Ab]nay.

Câu 3

3.Hồi [Ab]truy niệm Ngài đã [Ab]chết [Eb7]thế [Ab]tôi,

Ơn phước cao [Fm]dày, Chúa [Eb7]ôi;

Dẫu [Ab]khi hơi [Ab7]tàn, tim [Db]yếu, mắt [Eb]hoa,

Vẫn [Ab]còn nhớ [Ab]Chúa [Eb7]thiết [Ab]tha.

Câu 4

4.Giờ [Ab]sắp qua đời, môi [Ab]cứng, [Eb7]lưỡi [Ab]đơ,

Tâm trí mơ [Fm]hồ ngẩn [Eb7]ngơ;

[Ab]trên thiên [Ab7]đàng xin [Db]nhớ đến [Eb]tôi,

Hỡi [Ab]Jê-sus [Ab]Christ, [Eb7]Chúa [Ab]ôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập