Hugh Wilson, 1800
Dịch lời của James Montgomery, 1825

Câu 1

1.Thành tâm vâng lời Chân Chúa phán tuyên,

Cung kính tôi dự thánh diên,

Chúa ôi, khi cùng chung bánh, chén đây,

Cảm lòng nhớ Chúa hôm nay.

Câu 2

2.Vì tôi xưa Ngài thân nát huyết chan,

Đây bánh chén từ Chúa ban,

Nhắc nhở tôi một giao ước quý thay,

Cảm lòng nhớ Chúa hôm nay.

Câu 3

3.Hồi truy niệm Ngài đã chết thế tôi,

Ơn phước cao dày, Chúa ôi;

Dẫu khi hơi tàn, tim yếu, mắt hoa,

Vẫn còn nhớ Chúa thiết tha.

Câu 4

4.Giờ sắp qua đời, môi cứng, lưỡi đơ,

Tâm trí mơ hồ ngẩn ngơ;

trên thiên đàng xin nhớ đến tôi,

Hỡi -sus Christ, Chúa ôi!

Mới truy cập