Giai điệu Thụy Điển
Dịch lời của Anna Olander

Câu 1

1.Tuy tôi [Eb]có cả thiên hạ nhưng mất [Bb7]Jê-sus,

Vui chăng [Bb7]sống bơ vơ một ngày vô [Eb]chủ?

Tâm khao khát an ninh và yên ủi [Bb7]đêm ngày,

Nhưng trong thế gian đây tìm được gì [Eb]nay?

[Eb]Nếu[Ab]thế gian mà mất Chúa muôn [Eb]muôn thì,

Vinh hoa [Bb7]ấy đâu cần đời tranh đấu [Eb]nhỉ?

Các thú [Ab]vui trong trần thế há đem [Eb]so bằng

Đôi giây [Bb7]phút yên vui đời đầy Christ [Eb]chăng?

Câu 2

2.Tuy tôi [Eb]có trong tay đầy châu báu [Bb7]ngọc ngà,

Trăm muôn [Bb7]kẻ yêu, danh vọng lừng vang [Eb]cả,

Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến [Bb7]thiên hà,

Linh đinh mãi trông thiên ngạn mịt mù [Eb]xa.

[Eb]Nếu[Ab]thế gian mà mất chính Vua [Eb]thiên đàng

Xưa lưu [Bb7]huyết thay tôi, thập hình không [Eb]quản,

Thử hỏi [Ab]cả thiên hạ há thấy nơi [Eb]an bằng

Cho tôi [Bb7]núp khi ba đào lôi cuốn [Eb]chăng?

Câu 3

3.Nay tôi [Eb]sống ở trên đời gian ác [Bb7]ưu sầu,

Ôi, không [Bb7]có Jê-sus thật là mộng [Eb]ảo!

Tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm [Bb7]đen mù,

Đau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn [Eb]thu.

[Eb]Có thể [Ab]nay sinh hoạt thiếu Jê-sus [Eb]Con Trời,

Nhưng trong [Bb7]phút lâm chung rồi ra sao [Eb]hỡi;

Đứng trước [Ab]cảnh đen mờ có Jê-sus [Eb]đâu nào,

Ôi, không [Bb7]Chúa muôn thu rùng rợn biết [Eb]bao!

Câu 4

4.Vui thay [Eb]có muôn muôn sự trong Chúa [Bb7]bây giờ,

Đây phương [Bb7]thuốc linh thiêng rịt lòng tan [Eb]vỡ;

Không gian ác chi Jê-sus không thể [Bb7]tha rày,

Jê-sus cảm thương hết mọi lòng sầu [Eb]cay.

[Eb]Nếu[Ab]Jê-sus, thật có Chúa Jê-[Eb]sus rồi,

Không chi [Bb7]đáng kể trong cuộc đời mây [Eb]nổi,

Lúc ấy [Ab]muôn muôn sự có cả trong [Eb]Jê-sus,

Vui thay [Bb7]thỏa thay thân, hồn tôi phỉ [Eb]phu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập