Giai điệu Thụy Điển
Dịch lời của Anna Olander

Câu 1

1.Tuy tôi cả thiên hạ nhưng mất -sus,

Vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ?

Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày,

Nhưng trong thế gian đây tìm được gì nay?

Nếuthế gian mà mất Chúa muôn muôn thì,

Vinh hoa ấy đâu cần đời tranh đấu nhỉ?

Các thú vui trong trần thế há đem so bằng

Đôi giây phút yên vui đời đầy Christ chăng?

Câu 2

2.Tuy tôi trong tay đầy châu báu ngọc ngà,

Trăm muôn kẻ yêu, danh vọng lừng vang cả,

Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến thiên hà,

Linh đinh mãi trông thiên ngạn mịt mù xa.

Nếuthế gian mà mất chính Vua thiên đàng

Xưa lưu huyết thay tôi, thập hình không quản,

Thử hỏi cả thiên hạ há thấy nơi an bằng

Cho tôi núp khi ba đào lôi cuốn chăng?

Câu 3

3.Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu,

Ôi, không Jê-sus thật là mộng ảo!

Tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm đen mù,

Đau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn thu.

thể nay sinh hoạt thiếu Jê-sus Con Trời,

Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi;

Đứng trước cảnh đen mờ có Jê-sus đâu nào,

Ôi, không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao!

Câu 4

4.Vui thay muôn muôn sự trong Chúa bây giờ,

Đây phương thuốc linh thiêng rịt lòng tan vỡ;

Không gian ác chi Jê-sus không thể tha rày,

Jê-sus cảm thương hết mọi lòng sầu cay.

Nếu-sus, thật có Chúa Jê-sus rồi,

Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi,

Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong -sus,

Vui thay thỏa thay thân, hồn tôi phỉ phu.

Mới truy cập