William J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của Priscilla J. Owens, 1829-1899

Câu 1

1.Nầy lời [G]vui, lời ta nghe hát:

Jê-sus cứu! Cứu tội [D7]nhân!

Nguyện truyền [G]cho mọi dân trên đất:

Jê-sus [D7]cưu! Mau tin [G7]nhận!

Kìa, Đạo [C]Chúa khá giảng phổ biến,

Từ sơn [G]đỉnh cho đến hải [D7]tân,

Ta nghe [G]đây lệnh Ngài hô [C]“Tiến!”

[G]Jê-sus [D7]cứu! Mau tin [G]nhận!

Câu 2

2.Nguyện truyền [G]trên đại dương man mác,

Jê-sus cứu! cứu tội [D7]nhân!

Đồn Đạo [G]cho tội nhân khao khát:

Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G7]nhận!

Nguyện tại [C]các hải đảo khá hát,

Vực sâu [G]khá vang tiếng hỉ [D7]hân,

Hoan ca [G]lên, mọi người trên [C]đất:

[G]Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G]nhận!

Câu 3

3.Nguyện đồng [G]ca hồi đang giao chiến:

Jê-sus cứu! cứu tội [D7]nhân!

Nhờ Ngài [G]chết, phục sinh vinh hiển,

Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G7]nhận!

Hồi mờ [C]tối khá hát nhỏ nhẻ,

Lòng ta [G]đang khao khát cứu [D7]ân,

Ca vang [G]trên phần mộ vui [C]vẻ:

[G]Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G]nhận!

Câu 4

4.Nầy lời [G]vui truyền tung trên gió,

Jê-sus cứu! cứu tội [D7]nhân!

Toàn cầu [G]nên mừng reo đây đó,

Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G7]nhận!

Đạo toàn [C]cứu quyết giảng sốt sắng,

Từ sơn [G]đỉnh cho đến hải [D7]tân,

Ta hoan [G]ca một bài đắc [C]thắng:

[G]Jê-sus [D7]cứu! mau tin [G]nhận!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập