Adoniram J. Gordon, 1893
Dịch lời của A. J. Gordon, 1893

Câu 1

1.Rồi đây mắt tôi ngắm xem Vua Anh minh,

Tại nơi thiên đàng muôn thuở hiển vinh;

Là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi,

Bóng tối biến nên ban ngày quang huy.

Điệp khúc

Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh,

Chiên Con xưa đà hi sinh;

Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra,

Để thánh dân cùng vui thỏa;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Câu 2

2.Hồi chiêm ngưỡng Vị Trưởng trên muôn muôn người,

Thì lòng tôi đầy sung sướng vui, tươi;

Kìa, Chiên Con là sự sáng chốn hiển vang,

Ấy cả phước trên thiên đàng vinh quang.

Điệp khúc

Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh,

Chiên Con xưa đà hi sinh;

Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra,

Để thánh dân cùng vui thỏa;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Câu 3

3.Giờ gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra,

Giờ Cha tiếp đàn con cái vô nhà;

Nhìn Chiên Con ngự tọa giữa ngôi vinh quang,

Các thánh tỏ ra tâm đầy hân hoan.

Điệp khúc

Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh,

Chiên Con xưa đà hi sinh;

Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra,

Để thánh dân cùng vui thỏa;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Câu 4

4.Kìa, trong đám người nhóm quanh ngai tôn vinh,

Nào ai xa lạ chưa biết Vua mình;

Thoạt trông thấy, họ liền biết chính Chúa Con,

Bởi những dấu đinh chơn Ngài còn son.

Điệp khúc

Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh,

Chiên Con xưa đà hi sinh;

Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra,

Để thánh dân cùng vui thỏa;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Câu 5

5.Rồi tôi sẽ nhìn thấy Vua tôi nay mai,

Liền được hóa hình nên giống như Ngài;

Nầy thân thể đầy tội lỗi rất đáng khinh,

Bỗng biến hóa như Jê-sus quang vinh.

Điệp khúc

Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh,

Chiên Con xưa đà hi sinh;

Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra,

Để thánh dân cùng vui thỏa;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá;

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Mới truy cập