Joseph Barnby, 1868
Dịch lời của Sabine Baring-Gould, 1865

Câu 1

[A]1.Giờ nầy [C#m]ngày gần [A]tàn [C#m]rồi,

[F#m]Không gian [C#7]màu biến [F#m]đổi,

[B7]Bóng tối phủ trên [E]mọi [C#m]người,

[E7]Lần lần đầy bầu [A]trời.

Câu 2

[A]2.Người mệt [C#m]nhọc được [A]Jê-[C#m]sus

[F#m]Ban cho [C#7]bình an [F#m]ngủ,

[B7]Mắt nhắm chẳng e [E]người [C#m]thù,

[E7]Nhờ Ngài hằng hộ [A]phù.

Câu 3

[A]3.Mộng vàng [C#m]nguyền được [A]nhìn [C#m]Ngài,

[F#m]Đây hi [C#7]vọng mãi [F#m]mãi,

[B7]Thủy thủ phiêu lưu [E]cậy [C#m]nhờ

[E7]Ngài dìu thuyền vào [A]bờ.

Câu 4

[A]4.Nguyền Ngài [C#m]từ trời [A]truyền [C#m]lời

[F#m]Cho thiên [C#7]thần bay [F#m]tới,

[B7]Trải cánh phủ trên [E]giường [C#m]nầy,

[E7]Hộ vệ toàn vẹn [A]rày.

Câu 5

[A]5.Nguyền được [C#m]chờ dậy [A]mạnh [C#m]dạn

[F#m]Khi đêm [C#7]tàn ửng [F#m]sáng,

[B7]Trước mắt Chúa luôn [E]sạch [C#m]ngần,

[E7]Đẹp lòng Ngài mười [A]phần.

[D]A-[A|A]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập