Joseph Barnby, 1868
Dịch lời của Sabine Baring-Gould, 1865

Câu 1

1.Giờ nầy ngày gần tàn rồi,

Không gian màu biến đổi,

Bóng tối phủ trên mọi người,

Lần lần đầy bầu trời.

Câu 2

2.Người mệt nhọc được -sus

Ban cho bình an ngủ,

Mắt nhắm chẳng e người thù,

Nhờ Ngài hằng hộ phù.

Câu 3

3.Mộng vàng nguyền được nhìn Ngài,

Đây hi vọng mãi mãi,

Thủy thủ phiêu lưu cậy nhờ

Ngài dìu thuyền vào bờ.

Câu 4

4.Nguyền Ngài từ trời truyền lời

Cho thiên thần bay tới,

Trải cánh phủ trên giường nầy,

Hộ vệ toàn vẹn rày.

Câu 5

5.Nguyền được chờ dậy mạnh dạn

Khi đêm tàn ửng sáng,

Trước mắt Chúa luôn sạch ngần,

Đẹp lòng Ngài mười phần.

A-men.

Mới truy cập