Peter Ritter, 1792
Dịch lời của John Keble, 1820

Câu 1

1.Dương quang tâm hồn duy Chúa chí thân,

Ban đêm không còn khi - sus gần;

Nguyền luồng mây đen sạch tan mãi mãi,

Để chính mắt tôi trông mặt Ngài.

Câu 2

2.Khi tôi trên giường đôi mắt lim dim,

Trong đêm u tịch tôi ngủ êm đềm;

Nguyền hằng Chúa, hồn thân khoan khoái,

Phước bấy cứ nghiêng đầu ngực Ngài.

Câu 3

3.Hôm nay xin Christ luôn tâm hồn,

Như tôi xa Ngài khôn thế sinh tồn;

Càng gần ban đêm cầu Ngài với,

Chẳng có Jê-sus kinh khiếp qua đời.

Câu 4

4.Xin ban ơn hồi tôi thức giấc điệp,

Lúc khởi bước trên dương thế bạt thiệp,

Tận hồi tôi đắm chìm trong bể ái

nước Chúa an vui, cảnh thiên đài.

A-men.

Mới truy cập