George A. Minor
Dịch lời của Knowles Shaw

Câu 1

[C]1.Ban mai hăng hái lên đường,

Ta đem theo giống [F]thiên thượng,

[C]Luôn ban trưa, trải ban chiều,

[Am]đến tối gieo cùng [G7]phương;

[C]Rồi trông cho lúa chín vàng,

[C]Vui đem lưỡi hái [F]lên đàng,

[C]Gặt rồi bao bó lúa kia,

[G7]vui mừng gánh ngay [C]về.

Điệp khúc

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Lòng từ nay khoan [C]khoái thay,

[D7]Bó lúa đem về [G7]đây.

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Hè cùng nhau gánh [C]lúa vô...

[G7]...Đem nộp hết trong [C]kho.

Câu 2

[C]2.Hanh thông hay chẳng gặp thời,

Chuyên tâm gieo khắp [F]phương trời,

[C]Tuy cơn mưa nắng đông hè,

[Am]giá tuyết không hề [G7]ngơi;

[C]Mùa đây hoa quả ê hề,

[C]Công lao ta hết [F]nặng nề,

[C]Gặt rồi bao bó lúa kia,

[G7]vui mừng gánh ngay [C]về.

Điệp khúc

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Lòng từ nay khoan [C]khoái thay,

[D7]Bó lúa đem về [G7]đây.

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Hè cùng nhau gánh [C]lúa vô...

[G7]...Đem nộp hết trong [C]kho.

Câu 3

[C]3.Ra đi nước mắt tuôn dài,

Ta gieo cho Chúa [F]thiên đài;

[C]Đôi khi lao khổ mệt nhọc,

[Am]lắm lúc tuôn mồ [G7]hôi;

[C]Chờ khi than vãn qua rồi,

[C]Jê-sus nghinh tiếp [F]lên trời,

[C]Gặt rồi bao bó lúa kia,

[G7]vui mừng gánh ngay [C]về.

Điệp khúc

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Lòng từ nay khoan [C]khoái thay,

[D7]Bó lúa đem về [G7]đây.

[C]Cùng nhau ta hát [C7]vang,

[F]gặt lúa cánh đồng [C]vàng,

Hè cùng nhau gánh [C]lúa vô...

[G7]...Đem nộp hết trong [C]kho.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập