George A. Minor
Dịch lời của Knowles Shaw

Câu 1

1.Ban mai hăng hái lên đường,

Ta đem theo giống thiên thượng,

Luôn ban trưa, trải ban chiều,

đến tối gieo cùng phương;

Rồi trông cho lúa chín vàng,

Vui đem lưỡi hái lên đàng,

Gặt rồi bao bó lúa kia,

vui mừng gánh ngay về.

Điệp khúc

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Lòng từ nay khoan khoái thay,

lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Hè cùng nhau gánh lúa vô...

...Đem nộp hết trong kho.

Câu 2

2.Hanh thông hay chẳng gặp thời,

Chuyên tâm gieo khắp phương trời,

Tuy cơn mưa nắng đông hè,

giá tuyết không hề ngơi;

Mùa đây hoa quả ê hề,

Công lao ta hết nặng nề,

Gặt rồi bao bó lúa kia,

vui mừng gánh ngay về.

Điệp khúc

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Lòng từ nay khoan khoái thay,

lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Hè cùng nhau gánh lúa vô...

...Đem nộp hết trong kho.

Câu 3

3.Ra đi nước mắt tuôn dài,

Ta gieo cho Chúa thiên đài;

Đôi khi lao khổ mệt nhọc,

lắm lúc tuôn mồ hôi;

Chờ khi than vãn qua rồi,

-sus nghinh tiếp lên trời,

Gặt rồi bao bó lúa kia,

vui mừng gánh ngay về.

Điệp khúc

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Lòng từ nay khoan khoái thay,

lúa đem về đây.

Cùng nhau ta hát vang,

gặt lúa cánh đồng vàng,

Hè cùng nhau gánh lúa vô...

...Đem nộp hết trong kho.

Mới truy cập