William G. Fischer, 1869
Dịch lời của Katherine Hankey, 1866

Câu 1

1.Lòng [Ab]ưa thuật chuyện tích rất hay,

Bao [Db]nhiêu việc ẩn trên [Ab]trời,

Về [Eb7]Christ thật vinh hiển [Ab]ai tày,

Về Chúa quí mến hồn [Eb7]tôi.

Tôi [Eb]ưa ôn [Eb7]mãi những [Ab]tích ấy,

Đúng [Fm]hết chẳng sai mảy [C]may,

Đã [Db]làm thỏa mãn nguyện [Ab]vọng nầy,

Ngoài [Eb7]ra nào có chi [Ab]hay.

Điệp khúc 1

Hằng [Eb7]ngày tôi ưa kể [Ab]chuyện nầy,

Dầu [Db]vào nước Chúa vẫn [Ab]kể đây,

luôn [Ab]kể tích cũ từ [Db]trước nay,

Jê-[Ab]sus yêu [Eb7]mến tôi [Ab]thay!

Câu 2

2.Lòng [Ab]ưa thuật chuyện tích rất hay,

Đem [Db]so mọi giấc mộng [Ab]vàng,

Toàn [Eb7]không điều chi đáng [Ab]so tày,

Truyện tích khác hẳn trần [Eb7]gian.

Tôi [Eb]ưa ôn [Eb7]mãi những [Ab]tích ấy,

Rất [Fm]giúp ích cho chính [C]mình,

Nên [Db]hiện tôi luôn thuật [Ab]chuyện nầy,

Hầu [Eb7]anh được rõ ngọn [Ab]ngành.

Điệp khúc 1

Hằng [Eb7]ngày tôi ưa kể [Ab]chuyện nầy,

Dầu [Db]vào nước Chúa vẫn [Ab]kể đây,

luôn [Ab]kể tích cũ từ [Db]trước nay,

Jê-[Ab]sus yêu [Eb7]mến tôi [Ab]thay!

Câu 3

3.Lòng [Ab]ưa thuật chuyện tích rất hay,

Tôi [Db]vui được nhắc đêm [Ab]ngày,

Mọi [Eb7]khi thuật tôi thấy [Ab]tâm nầy

Mừng rỡ thỏa thích dường [Eb7]say!

Tôi [Eb]ưa ôn [Eb7]tích ấy [Ab]chẳng thôi,

Để [Fm]giúp kẻ chưa biết [C]Ngài,

Mong [Db]họ nghe sứ mạng [Ab]chuộc tội,

Từ [Eb7]trong lời Chúa thiên [Ab]đài.

Điệp khúc 1

Hằng [Eb7]ngày tôi ưa kể [Ab]chuyện nầy,

Dầu [Db]vào nước Chúa vẫn [Ab]kể đây,

luôn [Ab]kể tích cũ từ [Db]trước nay,

Jê-[Ab]sus yêu [Eb7]mến tôi [Ab]thay!

Câu 4

4.Lòng [Ab]ưa thuật chuyện tích rất hay,

Cho [Db]ai dầu đã tường [Ab]rồi,

Dường [Eb7]như còn khao khát [Ab]nghe rày,

Về tích quý nhất đời [Eb7]tôi.

Khi [Eb]vô trong [Eb7]nước Chúa [Ab]hiển vinh,

Sẽ [Fm]hát khúc ca mới [C]nầy,

Tuy [Db]là chuyện xưa thuật [Ab]đành rành,

Càng [Eb7]thuật càng thấy vui [Ab]vầy.

Điệp khúc 1

Hằng [Eb7]ngày tôi ưa kể [Ab]chuyện nầy,

Dầu [Db]vào nước Chúa vẫn [Ab]kể đây,

luôn [Ab]kể tích cũ từ [Db]trước nay,

Jê-[Ab]sus yêu [Eb7]mến tôi [Ab]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập