William H. Monk, 1861
Dịch lời của Henry F. Lyte, 1847

Câu 1

[Eb]1.Chúa [Bb7]hỡi[Eb]cùng [Eb]tôi,

[Ab]lúc kim [Bb7]ô lặn [Eb]rồi;

Màn [Ab]hoàng [Eb7]hôn [Ab]bủa [Eb]giăng,

[Fm]xin Ngài [F]ngự bên [Bb7]tôi.

[Eb]Lúc [Bb7]hết mong [Cm]nhờ [Eb]ai,

[Ab]tôi[C7]phương kêu [Fm]nài.

[Bb7]Lòng [Eb]đang [Bb7]bối [Eb]rối,

[Bb7]xin [Cm]Ngài [Fm]ở [Eb]với [Bb7]tôi [Eb]hoài.

Câu 2

[Eb]2.Cảnh [Bb7]ký sinh [Eb]dường [Eb]hoa

[Ab]nở ban [Bb7]mai chiều [Eb]tàn,

Sự [Ab]vinh [Eb7]hoa [Ab]thế [Eb]gian

[Fm]giấc hoàng [F]lương mau [Bb7]tan

[Eb]Cảnh [Bb7]bể dâu, [Cm]tuồng [Eb]hưng

[Ab]vong xung [C7]quanh thân [Fm]nầy,

[Bb7]Ngài [Eb]đâu [Bb7]đổi [Eb]thay,

[Bb7]xin [Cm]cùng [Fm]ở [Eb]với [Bb7]tôi [Eb]hoài!

Câu 3

[Eb]3.Hỡi [Bb7]Chúa, tôi [Eb]cần [Eb]Chúa

[Ab]ở bên [Bb7]tôi thường [Eb]thường,

Ngoài [Ab]ra [Eb7]ân [Ab]điển [Eb]Chúa,

[Fm]lấy[F]địch ma [Bb7]vương?

[Eb]Há [Bb7]có ai [Cm]bằng [Eb]Chúa,

[Ab]Đấng ban [C7]ơn mọi [Fm]ngày?

[Bb7]Dầu [Eb]mưa, [Bb7]nắng, [Eb]Chúa [Bb7]ôi,

[Cm]nguyện [Fm]ở [Eb]với [Bb7]tôi [Eb]hoài!

Câu 4

[Eb]4.Có [Bb7]Chúa[Eb]cùng [Eb]tôi,

[Ab]quỷ ma [Bb7]khôn đương [Eb]đầu,

Lệ [Ab]buồn [Eb7]cay [Ab]đắng [Eb]đâu?

[Fm]ác tật [F]nặng nề [Bb7]đâu?

[Eb]Hỡi [Bb7]chết, nọc [Cm]mầy [Eb]đâu,

[Ab]sao mộ [C7]phần[Fm]tịch?

[Bb7]Ngài [Eb]luôn [Bb7]ở [Eb]với [Bb7]tôi,

[Cm]hằng [Fm]quét [Eb]hết [Bb7]quân [Eb]nghịch!

Câu 5

[Eb]5.Chúa [Bb7]lấy thập [Eb]tự [Eb]đưa

[Ab]dẫn tôi [Bb7]khi qua [Eb]đời,

Bật [Ab]soi [Eb7]trong [Ab]tối,

[Eb]dắt [Fm]tôi vào [F]nơi nghỉ [Bb7]ngơi;

[Eb]Ánh [Bb7]sáng thiên [Cm]đàng [Eb]soi,

[Ab]tan âm [C7]u đêm [Fm]dài,

[Bb7]Hoặc [Eb]khi [Bb7]sống, [Eb]chết,

[Bb7]Ngài [Cm]xin [Fm]ở [Eb]với [Bb7]tôi [Eb]hoài!

[Ab]A-[Eb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập