William H. Monk, 1861
Dịch lời của Henry F. Lyte, 1847

Câu 1

1.Chúa hỡicùng tôi,

lúc kim ô lặn rồi;

Màn hoàng hôn bủa giăng,

xin Ngài ngự bên tôi.

Lúc hết mong nhờ ai,

tôiphương kêu nài.

Lòng đang bối rối,

xin Ngài với tôi hoài.

Câu 2

2.Cảnh sinh dường hoa

nở ban mai chiều tàn,

Sự vinh hoa thế gian

giấc hoàng lương mau tan

Cảnh bể dâu, tuồng hưng

vong xung quanh thân nầy,

Ngài đâu đổi thay,

xin cùng với tôi hoài!

Câu 3

3.Hỡi Chúa, tôi cần Chúa

bên tôi thường thường,

Ngoài ra ân điển Chúa,

lấyđịch ma vương?

ai bằng Chúa,

Đấng ban ơn mọi ngày?

Dầu mưa, nắng, Chúa ôi,

nguyện với tôi hoài!

Câu 4

4.Có Chúacùng tôi,

quỷ ma khôn đương đầu,

Lệ buồn cay đắng đâu?

ác tật nặng nề đâu?

Hỡi chết, nọc mầy đâu,

sao mộ phầntịch?

Ngài luôn với tôi,

hằng quét hết quân nghịch!

Câu 5

5.Chúa lấy thập tự đưa

dẫn tôi khi qua đời,

Bật soi trong tối,

dắt tôi vào nơi nghỉ ngơi;

Ánh sáng thiên đàng soi,

tan âm u đêm dài,

Hoặc khi sống, chết,

Ngài xin với tôi hoài!

A-men.

Mới truy cập